Patiëntenrechten (WGBO)

Als patiënt heb je recht op informatie over je ziekte, de behandeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Je mag alleen worden onderzocht en behandeld met jouw toestemming. Ook heb je recht op inzage in je medisch dossier. En dat zijn nog maar een paar rechten. Alle patiëntenrechten zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Als je weet wat je rechten zijn in de zorg, dan kun je daar een zorgverlener of zorgorganisatie makkelijker naar vragen of op aanspreken.

Informatie over patiëntenrechten

In verschillende online brochures geven wij informatie over patiëntenrechten.

Wie beslist als je dat zelf niet meer kunt? 

Voordat een dokter of andere zorgverlener een behandeling bij je uitvoert, heeft hij jouw toestemming nodig. Dit wordt ook wel ‘informed consent’ genoemd. Soms kun je die toestemming niet meer geven. Bijvoorbeeld wanneer je in de war bent of bewusteloos. Of als je dementie hebt. Je bent dan wilsonbekwaam. Dan geeft iemand anders toestemming voor deze behandeling.

Rechten en plichten van zorgverleners

Net als patiënten hebben zorgverleners rechten en plichten. Een zorgverlener heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. Hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of diens vertegenwoordiger vraagt. Zijn eigen deskundigheid en overtuiging spelen daarbij een grote rol. Als een zorgverlener van mening is dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, mag hij weigeren deze uit te voeren. De belangrijkste plicht van een hulpverlener is het leveren van goede zorg.

Medische beoordeling bij het afsluiten van een levensverzekering

De medische beoordeling bij het afsluiten van een levensverzekering is soms een ingewikkeld proces. Maar laat je niet te snel afschrikken. Je hebt plichten, maar ook rechten. En vaak kunnen ook mensen met chronische aandoening of beperking een levensverzekering sluiten. Dat waren enkele conclusies tijdens het webinar van Patiëntenfederatie Nederland en het Verbond van Verzekeraars over medische acceptatie.

Aanvulling informatieplicht voor zorgverleners: Samen Beslissen

Bij één van de wijzigingen in de WGBO ligt de nadruk op het ‘samen beslissen’. De informatieplicht van de hulpverlener is aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Om dit nog beter over het voetlicht te brengen, is sinds september 2021 de nationale campagne Samen Beslissen van start. De campagne loopt 16 maanden en is de eerste campagne over Samen Beslissen met partners uit de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging.

Samen Beslissen Externe link:begineengoedgesprek.nl

De campagne Samen Beslissen geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen.

Tips voor zorg krijgen waar je recht op hebt

Tussen een patiënt en zorgverlener is samenwerking en vertrouwen heel belangrijk. Zowel jij als de zorgverlener moeten open staan om samen te werken. Wil jij in gesprek met jouw zorgverlener over jouw rechten? Bijvoorbeeld omdat je een second opinion wilt? Gebruik dan onze tips:

 • Ken je rechten als patiënt

  Lees de informatie op deze website.

 • Bereid het gesprek met je zorgverlener voor

  Schrijf op wat je wilt bereiken en ook waarom je dat belangrijk vindt.

 • Neem iemand mee voor steun
 • Vraag vriendelijk wat je wilt

  Een vriendelijk verzoek werkt vaak beter dan het opeisen van je recht. Ook bij de dokter. Dus bespreek eerst wat je graag wilt en waarom dit belangrijk voor je is. Meestal zal de dokter je verzoek serieus nemen en je verder willen helpen. Hij weet ook wat jouw rechten zijn. Als een vriendelijk verzoek niet werkt, kun je jouw zorgverlener erop wijzen dat je bepaalde patiëntenrechten hebt. Je kunt dat ook schriftelijk doen.

 • Besef dat jij ook plichten hebt

  Naast rechten heb je ook plichten. Voor een goede medische behandeling is ook jouw inzet nodig. Zo moet je de dokter goed en volledig informeren over andere behandelingen en over alle medicijnen die je gebruikt. De arts mag ook verwachten dat je meewerkt aan een behandeling en zijn adviezen opvolgt. Daarnaast ben je verplicht om voor de zorg te betalen. Dat doe je meestal via je zorgverzekering.

Dit doen wij

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!