Spoedzorg

Wanneer je direct medische hulp nodig hebt, noemen we dat spoedzorg. Een gezondheidsklacht is spoedeisend wanneer het levensbedreigend is of als de behandeling door een huisarts niet kan wachten tot de volgende dag of het volgende spreekuur. Bij spoedzorg heb je vaak te maken met verschillende zorgverleners. Zo kun je bij een spoedgeval terecht bij een huisarts of een huisartsenpost (HAP), een spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis of een ambulancedienst. Maar het kan ook goed zijn dat je, na contact met de huisarts, door de ambulance naar de SEH van een ziekenhuis wordt vervoerd. Dan heb je dus met alle drie te maken.

Bij spoedzorg is het heel belangrijk dat de zorgverleners onderling goed contact hebben. En informatie over jouw medische situatie op dat moment goed doorgeven. Door onderlinge afspraken kunnen zij de best passende zorg bieden.

Kwaliteit acute zorg moet beter

De kwaliteit van de spoedzorg in Nederland moet beter. De acute zorg behoort niet meer tot de absolute wereldtop, en dat kan wel. Daarom moet er snel iets veranderen aan de acute zorg in Nederland. De toegankelijkheid van acute zorg moet in alle regio’s verzekerd zijn. Te vaak vinden nu onverwachts tijdelijke SEH opname-stops plaats, waardoor patiënten ineens niet meer bij de SEH in de buurt terechtkunnen. Belangrijk is dat regionaal afspraken worden gemaakt, zodat overal in Nederland dezelfde kwaliteit van acute zorg geleverd kan worden. Acute zorg voor de meest voorkomende niet-complexe situaties moet voldoende dichtbij huis blijven, ook in de krimpgebieden.

3 tips voor als je een keer spoedzorg nodig hebt

Wie betaalt de spoedzorg?

Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost valt onder de basisverzekering. Je hoeft hier dus niets voor te betalen, ook geen eigen risico. Moet je naar de spoedeisende hulp? Dan vallen de kosten onder je eigen risico (inclusief vrijwillig eigen risico). Ook een ambulancerit gaat af van je eigen risico. Is de rekening hoger dan je eigen risico, dan krijg je die extra kosten vergoed.

Tips voor als je spoedzorg nodig hebt

 • Weet wie je moet bellen

  Voor de meeste medische spoedgevallen kun je terecht bij je huisarts. Buiten kantooruren bel je eerst de huisartsenpost (HAP). De huisarts of HAP bepaalt op basis van de klacht wat de juiste behandeling is. Soms kan de hulpvraag telefonisch worden afgehandeld. Of ze adviseren om de volgende dag naar de eigen huisarts te gaan. Soms wil de arts je zelf beoordelen en vraagt deze je direct langs te komen. Is de situatie zó ernstig dat medisch-specialistische hulp nodig is, dan verwijst de huisarts door naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

  Bel bij levensbedreigende situaties direct 112. Bijvoorbeeld bij acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, pijn op de borst of hartinfarct, bewusteloosheid van anderen of ongevallen. Het is handig om alle nummers in je telefoon te zetten, zodat je in geval van spoed snel kunt bellen.

 • Wees duidelijk over je hulpvraag en geef volledige informatie

  Als je contact opneemt, stelt de centralist je veel vragen. Deze informatie is nodig om de ernst van de situatie goed in te kunnen schatten. Geef alle belangrijke informatie over de klachten of ziekten. Ben je ergens allergisch voor? Gebruik je medicatie? Neem zo mogelijk een lijstje mee met de medicijnen die je gebruikt, want zorgverleners willen graag een actueel geneesmiddelenoverzicht. Het is belangrijk om je zorgverlener te vertellen over je persoonlijke situatie.

 • Een actuele persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

  In een PGO verzamel je zelf alle medische gegevens die nu versnipperd bij verschillende zorgverleners liggen: van diagnose tot inentingen en van onderzoeksuitslagen tot behandelingen. Zo heb je een volledig overzicht van je eigen dossier. Bij spoed kan het handig zijn als je de informatie paraat hebt voor je arts. Zorg er wel voor dat de informatie in je PGO actueel is.

 • Toestemming voor uitwisselen medische gegevens

  In spoedsituaties kun je bij een onbekende arts terechtkomen. Het kan dan van belang zijn dat deze arts inzicht heeft in je actuele medische gegevens. Als je toestemming hebt gegeven voor het uitwisselen van je medische gegevens, dan hebben zij direct toegang tot je actuele medische gegevens.

  Bij je huisarts kun je aangeven of je toestemming geeft voor het uitwisselen van jouw medische gegevens. Bijna 8 miljoen mensen in Nederland hebben dit gedaan. Je kunt deze toestemming ook geven via volgjezorg.nl.

Spoedzorg? Zo kies je de juiste zorg

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk of zij acute zorg nodig hebben en zo ja, tot welke acute zorgaanbieder zij zich moeten wenden: de huisarts, huisartsenspoedpost of ambulancezorg (112). Brancheverenigingen AZN, Ineen, LHV, NVSHA en de Patiëntenfederatie stellen hiervoor informatiemiddelen beschikbaar om mensen te helpen bij het kiezen van de juiste zorgaanbieder. De informatiemiddelen geven ook uitleg over de manier waarop de acute zorgaanbieders benaderd kunnen worden, telefonisch of online.

Als mensen beter geïnformeerd worden over de verschillende acute zorgaanbieders en de wijze waarop ze die kunnen benaderen, krijgen ze eerder de juiste zorg, of het juiste zorgadvies, passend bij hun zorgvraag. Dit voorkomt ‘onjuiste’ meldingen bij 112 en de huisartsenpost.

Dit doen wij

In 2012 en 2017 onderzocht Patiëntenfederatie Nederland de ervaring van mensen met spoedzorg. Uit het laatste onderzoek blijkt dat een op de vijf mensen die voor een spoedgeval hulp zoekt, een verkeerd advies krijgt over wat te doen. Of zelfs helemaal geen advies. Patiënten geven de SEH met een 7,7 de hoogste waardering. De huisarts krijgt een 7,6 de huisartsenpost een 7,2. Bij alle drie de vormen van spoedzorg zijn er knelpunten in de wacht- en doorlooptijden. Dat geldt voor gegevensuitwisseling, communicatie tussen zorgverleners, informatie en de aandacht voor de pijn die iemand heeft.

Voor ons is samenwerking in de keten van spoedzorg een belangrijk speerpunt. We zijn betrokken geweest bij het opstellen van het zogenoemde Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede zorg te bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het Kwaliteitskader is een landelijk kader met ruimte voor ontwikkeling en regionale invulling. Door het kwaliteitskader weet je als patiënt op welke zorg je kunt rekenen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in februari 2020 door het Zorginstituut vastgesteld en opgenomen in het Register.

Consultatie voor het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg

Patiëntenfederatie Nederland pleit al langer voor een beter passende grondslag voor de verwerking voor noodzakelijke medische gegevens in de spoedzorg. Het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg (Wogs) creëert een wettelijk grondslag en is daarmee een belangrijke stap naar betere beschikbaarheid van noodzakelijke medische gegevens in de spoedzorgketen. We stellen drie verbeteringen voor:
1) Voeg een bezwaarmogelijkheid/opt-out voor het opvraagbaar maken en/of beschikbaar stellen van de aangewezen gegevens voor spoedeisende zorg aan het wetsvoorstel toe.
2) Maak de aangewezen gegevens voor spoedeisende zorg ook verplicht via MedMij beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.
3) Neem op de lijst van aangewezen gegevens de informatie over behandelwensen en -beperkingen op.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!