Gesprek met uw huisarts

Gesprek met uw huisarts

Als u naar de huisarts gaat, heeft u meestal maar kort de tijd om duidelijk te maken wat u wilt. Dat is een hele kunst. Bereid u daarom goed voor op zo'n gesprek. Hier leest u hoe u dat doet.

Wat en hoe

Goede informatie geven en ontvangen

Een goed gesprek komt van twee kanten. Zeker in de spreekkamer. Om vast te stellen wat er met u aan de hand is, heeft uw arts informatie van u nodig. Pas dan kan de arts u helpen. Op zijn beurt moet uw arts u alles vertellen over mogelijke behandelingen en de verwachtingen daarvan. Door hierover te praten en uw wensen en situatie te bespreken, kunt u samen beslissen met uw arts over uw behandeling.

1. Informatie geven

Het is belangrijk dat u uw klacht(en) goed onder woorden kunt brengen. Hoe? Beschrijf uw klachten voor uzelf. U kunt daarvoor de volgende checklist gebruiken.

 • Waar heeft u last van?
 • Sinds wanneer heeft u er last van?
 • Wanneer is de klacht erger?
 • Wanneer is de klacht minder erg?
 • Wat is de pijn op een schaal van 1 tot 10?
 • In hoeverre belemmert de klacht u in uw dagelijks leven, uw werk?
 • Is de klacht al onderzocht? Zo ja, hoe en wat was de uitkomst?
 • Is er een behandeling ingezet? Zo ja, welke en wat is het effect van de behandeling?
 • Bent u doorverwezen naar een specialist? Zo nee, waarom niet?
 • Wat denkt u zelf dat het is?
 • Hoe kan de arts u helpen/wat verwacht u van de arts?

2. Informatie ontvangen

Bedenk van tevoren ook alvast welke vragen u heeft aan uw arts. Stel in ieder geval altijd de volgende drie vragen:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Lees meer hierover op www.3goedevragen.nl

Ga naar 'Ervaringen'>>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank