Niet eens met je zorgverzekeraar

Onverwacht een rekening van je zorgverzekeraar in je mailbox of geen toestemming krijgen voor een bepaalde behandeling of hulpmiddel, dat kan iedereen overkomen. Meestal vind je uitleg in de ‘mijn-omgeving’ of kan je prima telefonisch terecht bij je zorgverzekeraar voor uitleg. Maar een enkele keer is dat niet het geval. Of ben je het echt oneens met je zorgverzekeraar. Wat dan?

  • Er zijn tips en informatie voor als je een klacht hebt over je zorgverzekeraar
  • Bemiddeling via de Ombudsman Zorgverzekering is mogelijk
  • En/of uitspraak door een onafhankelijke erkende geschilleninstantie
  • Dit kan voor zowel basis- als aanvullende verzekering.

Voorlichting

Een klacht indienen bij je zorgverzekeraar? Daarbij helpt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) je met praktische informatie op weg. Naast informatie over hoe je een klacht indient, is er ook de zorgverzekeringslijn. Daar kan je terecht voor advies over het oplossen van zorgverzekerings­schulden en het afsluiten van een zorgverzekering. Zie ook de pagina met Handige websites

Bemiddeling door de Ombudsman

Heb je een klacht? Bespreek die klacht eerst met je zorgverzekeraar. Kom je er samen niet uit, dan kan je de klacht indienen bij de SKGZ. Als de klacht zich daarvoor leent, onderzoekt eerst de Ombudsman of bemiddeling mogelijk is. En is dat het geval, dan gaat de Ombudsman in gesprek met je zorgverzekeraar. De uitkomst krijgen jij en je zorgverzekeraar teruggekoppeld.

Geschillencommissie

Kom je er niet uit met bemiddeling of wil je een uitspraak over een verschil van mening, bijvoorbeeld over vergoeding van bepaalde zorg, dan kan je dat voorleggen aan de geschillencommissie. Je kan ook naar de rechter gaan, maar de geschillencommissie is een toegankelijk en goedkoper alternatief.

ls je klacht geschikt voor een uitspraak van de geschillencommissie? Dan vraagt de SKGZ om een reactie van je zorgverzekeraar. De geschillencommissie doet zowel uitspraken over kwesties in de basisverzekering als in de aanvullende verzekering. Gaat het om zorg uit je basisverzekering? Dan volgt advies van het Zorginstituut Nederland. Voordat de geschillencommissie een uitspraak doet, is er nog een hoorzitting waar je zelf jouw zegje kan doen.

Advies van de zorgverzekeringslijn en bemiddeling door de Ombudsman is gratis. Een uitspraak van de Geschillencommissie kost €37.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!