Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Wat de politieke partijen willen met eigen bijdragen en eigen risico

Wat de politieke partijen willen met eigen bijdragen en eigen risico

 

Er zijn grote verschillen tussen de plannen van politieke partijen voor de zorgkosten. Patiëntenfederatie Nederland legt de plannen van alle partijen voor u naast elkaar.

In het verkiezingsdebat is vooral aandacht voor het eigen risico. Patiëntenfederatie Nederland juicht de aandacht voor die jaarlijks terugkerende kosten toe. Maar voor mensen met een chronische aandoening is het eigen risico vaak maar het begin. Allereerst moeten ze binnen de zorgverzekeringswet (ZVW) betalen voor bijvoorbeeld medicijnen, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Daarnaast maken zij ook kosten door de eigen bijdragen voor de wet langdurige zorg (Wlz) en/of wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daardoor heeft deze groep met zeer hoge zorgkosten te maken. Kosten die elk jaar weer terugkeren.
Daarom laten wij in dit overzicht niet alleen de plannen van de politieke partijen voor het eigen risico zien. We kijken ook naar wat partijen in hun programma’s zeggen over de eigen bijdragen in de ZVW, Wlz en de Wmo.

Eigen risico

Er zijn slechts twee grote politieke partijen die het eigen risico willen laten zoals het is: VVD en D66. Alle andere partijen willen het eigen risico verlagen of afschaffen. PvdA, GroenLinks, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk, de Piratenpartij en de Vrijzinnige Partij willen het eigen risico allemaal volledig afschaffen. CDA, Christenunie, SGP, VNL en Forum voor Democratie willen het eigen risico allemaal flink verlagen.

Overige maatregelen zorgverzekeringswet

Veel partijen hebben ook plannen voor andere aspecten van de zorgverzekeringswet. VVD, ChristenUnie en VNL willen de basisverzekering beperken. Dat betekent dat er minder zaken vanuit de basisverzekering vergoed worden.


D66 wil de eigen bijdrage (niet te verwarren met het eigen risico) met 10 euro verhogen. De lage inkomens krijgen vervolgens compensatie voor deze extra kosten.
GroenLinks wil het verplichte eigen risico van 385 euro afschaffen, en het vrijwillige eigen risico.  Dan kunnen mensen niet meer kiezen voor een lagere premie met hoger eigen risico als ze klachten krijgen.


De SP wil dat mondzorg, de GGZ en fysiotherapie weer in het basispakket komen. Verder moet de zorgverzekeringspremie wat de SP betreft inkomensafhankelijk worden. De SP is de initiatiefnemer voor het Nationaal Zorgfonds. De SP wil dan ook af van het huidige zorgverzekeringsstelsel.


ChristenUnie en Denk willen dat de kosten voor zorgprestaties van de apotheek worden afgeschaft. Dat betekent dat patiënten niet meer hoeven te betalen voor diensten van de apotheek, zoals het eerste gesprek bij nieuwe medicijnen.


VNL wil een lagere vergoeding voor hulp- en geneesmiddelen. Forum voor de Democratie wil het eigen risico ook verlagen, maar zegt niet met welk bedrag. De Vrijzinnige Partij wil als enige partij alternatieve zorg in het basispakket. Artikel 1 wil tot slot – net als de SP -  het Nationaal Zorgfonds invoeren.

De plannen voor de zorgverzekeringswet op een rijtje:

Tabel plannen zorgverzekeringswet 

Wlz

Voor de kosten voor de langdurige zorg hebben slechts een paar politieke partijen plannen in het verkiezingsprogramma staan. Voor deze groep mensen willen VVD en D66 de eigen bijdrage verlagen. ChristenUnie zegt dat de eigen bijdrage ‘mogelijk omlaag kan’. Forum voor Democratie wil een lagere maximale eigen bijdrage voor mensen die gebruikmaken van de Wlz. De SP en GroenLinks verhogen de eigen betalingen in de langdurige zorg.

Wmo

De SP wil de eigen bijdrage voor de Wmo afschaffen. 50Plus en Forum voor Democratie willen de maximale eigen bijdrage voor de Wmo verlagen.

Totale uitgaven zorg

Een groot deel van de politieke partijen heeft ook berekend wat de plannen voor de zorguitgaven betekenen. Er zijn die partijen die inzetten op lagere zorgkosten: VNL, VVD en D66. VNL wil 1,6 miljard euro minder aan de zorg uitgeven. VVD wil de zorgkosten met 200 miljoen euro verlagen, met de plannen van D66 worden de zorgkosten 600 miljoen euro lager.
SGP wil juist 200 miljoen euro meer besteden, bij het CDA is dit 500 miljoen euro. PvdA zet in op 3,2 miljard euro hogere uitgaven. Bij GroenLinks is dit 4,7 miljard euro. Bij de plannen van Denk stijgen de zorguitgaven van het kabinet met 6,3 miljard euro. Als alle plannen van de SP doorgevoerd worden, dan stijgen de zorgkosten voor het kabinet met 11 miljard euro.

Een overzicht van de wijzigingen in zorguitgaven per politieke partij (indien bekend):

Tabel wijzigingen zorguitgaven

 

Op 8 maart berichtten wij al eerder dat de zorgkosten om meer gaan dan alleen het eigen risico. Aanleiding was dat het ministerie via het Algemeen Dagblad bekend maakte dat de zorgkosten voor alleenstaanden met een minimuminkomen nu lager zijn dan voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Lees onze reactie hierop.

 

In de media

Aandacht voor sociale gevolgen van ziekte en beperking
Zorg+Welzijn
7 juli 2017

Dianda Veldman over wachtlijsten in de zorg
BNR Radio
6 juli 2017

Wachtlijsten zijn terug in de zorg: voor 8 van 24 specialismen wordt norm overschreden
De Volkskrant
6 juli 2017

Cliëntondersteuning vaak onvindbaar
Skipr
3 juli 2017

Veel mensen met thuiszorg weten niet af van gratis ondersteuning
nu.nl
30 juni 2017

Steun voor zieke mensen thuis weinig bekend
Telegraaf
30 juni 2017

‘Ik schaam me niet voor mijn alzheimer’
Nederlands Dagblad
29 juni 2017

Meer geld beschikbaar voor wijkverpleging
Skipr
28 juni 2017

VWS: 170 miljoen euro extra voor wijkverpleging
Zorgvisie
28 juni 2017

Dianda Veldman over onderzoek Radboudumc naar duur medicijn
Radio 4 (De Ochtend van 4, vanaf 15.00 minuten)
26 juni 2017

Clara Wichmann mag beroep aantekenen tegen integrale geboortezorg

Skipr
23 juni 2017

Medicijntekorten door softwarestoring bij leverancier
Skipr
16 juni 2017

Verdwaald tussen de zorgloketten
Trouw
16 juni 2017

Softwareproblemen leiden tot lege schappen bij de apotheek
De Volkskrant
15 juni 2017

Dianda Veldman over leveringsproblemen apotheken
BNR Radio
15 juni 2017

Zoraya (22) wil niet gereanimeerd worden: 'De dood zou een soort cadeautje zijn'
RTL Nieuws
15 juni 2017

Stand.nl: ‘Naming en shaming’ van artsen die een fout maken, is doorgeslagen
Radio 1
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparatie berisping artsen
NOS (vanaf 8.35 minuten)
14 juni 2017

Dianda Veldman over transparantie berisping artsen
BNR Radio
14 juni 2017

Artsen willen af van 'naming and shaming'
Telegraaf
13 juni 2017

Geen reanimatie voor Ria: 'Jaren van hulpeloosheid, ik moet er niet aan denken'
RTL Nieuws
13 juni 2017

MedMij in Groningen: veilig gezondheidsgegevens uitwisselen tussen patiënt en praktijk
SmarthHealth
8 juni 2017

De lange weg naar transparantie in de zorg

Skipr
7 juni 2017

Neutrale niet-reanimerenpenning beschikbaar

NOS
7 juni 2017

Patiëntenfederatie neemt uitgifte niet-reanimerenpenning over

Skipr
7 juni 2017

Patiënt moet uitslagen niet te snel kunnen inzien
Medisch Contact
1 juni 2017

MedMij geeft patiënt meer regie
Computable
31 mei 2017

Meer herstelbedden gewenst: vraag naar tijdelijke zorg voor ouderen stijgt snel

Volkskrant
23 mei 2017

In het 'herstelhotel' kunnen ouderen tijdelijk terecht
Volkskrant
23 mei 2017

Zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling vragen loont
Nationale Zorggids
22 mei 2017

1 op de 2 ouderen en naasten ervaart knelpunten
De Taalstaat, NPO Radio 1
20 mei 2017

Ouderenzorg tergend traag
Telegraaf (voorpagina en pagina 4)
20 mei 2017

Ouderen hebben meer zorg nodig
Skipr
20 mei 2017

Patiëntenfederatie: Ouderen hebben meer zorg nodig
Algemeen Dagblad
20 mei 2017