Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Wat de politieke partijen willen met eigen bijdragen en eigen risico

Wat de politieke partijen willen met eigen bijdragen en eigen risico

 

Er zijn grote verschillen tussen de plannen van politieke partijen voor de zorgkosten. Patiëntenfederatie Nederland legt de plannen van alle partijen voor u naast elkaar.

In het verkiezingsdebat is vooral aandacht voor het eigen risico. Patiëntenfederatie Nederland juicht de aandacht voor die jaarlijks terugkerende kosten toe. Maar voor mensen met een chronische aandoening is het eigen risico vaak maar het begin. Allereerst moeten ze binnen de zorgverzekeringswet (ZVW) betalen voor bijvoorbeeld medicijnen, fysiotherapie en hulpmiddelen.

Daarnaast maken zij ook kosten door de eigen bijdragen voor de wet langdurige zorg (Wlz) en/of wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daardoor heeft deze groep met zeer hoge zorgkosten te maken. Kosten die elk jaar weer terugkeren.
Daarom laten wij in dit overzicht niet alleen de plannen van de politieke partijen voor het eigen risico zien. We kijken ook naar wat partijen in hun programma’s zeggen over de eigen bijdragen in de ZVW, Wlz en de Wmo.

Eigen risico

Er zijn slechts twee grote politieke partijen die het eigen risico willen laten zoals het is: VVD en D66. Alle andere partijen willen het eigen risico verlagen of afschaffen. PvdA, GroenLinks, PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk, de Piratenpartij en de Vrijzinnige Partij willen het eigen risico allemaal volledig afschaffen. CDA, Christenunie, SGP, VNL en Forum voor Democratie willen het eigen risico allemaal flink verlagen.

Overige maatregelen zorgverzekeringswet

Veel partijen hebben ook plannen voor andere aspecten van de zorgverzekeringswet. VVD, ChristenUnie en VNL willen de basisverzekering beperken. Dat betekent dat er minder zaken vanuit de basisverzekering vergoed worden.


D66 wil de eigen bijdrage (niet te verwarren met het eigen risico) met 10 euro verhogen. De lage inkomens krijgen vervolgens compensatie voor deze extra kosten.
GroenLinks wil het verplichte eigen risico van 385 euro afschaffen, en het vrijwillige eigen risico.  Dan kunnen mensen niet meer kiezen voor een lagere premie met hoger eigen risico als ze klachten krijgen.


De SP wil dat mondzorg, de GGZ en fysiotherapie weer in het basispakket komen. Verder moet de zorgverzekeringspremie wat de SP betreft inkomensafhankelijk worden. De SP is de initiatiefnemer voor het Nationaal Zorgfonds. De SP wil dan ook af van het huidige zorgverzekeringsstelsel.


ChristenUnie en Denk willen dat de kosten voor zorgprestaties van de apotheek worden afgeschaft. Dat betekent dat patiënten niet meer hoeven te betalen voor diensten van de apotheek, zoals het eerste gesprek bij nieuwe medicijnen.


VNL wil een lagere vergoeding voor hulp- en geneesmiddelen. Forum voor de Democratie wil het eigen risico ook verlagen, maar zegt niet met welk bedrag. De Vrijzinnige Partij wil als enige partij alternatieve zorg in het basispakket. Artikel 1 wil tot slot – net als de SP -  het Nationaal Zorgfonds invoeren.

De plannen voor de zorgverzekeringswet op een rijtje:

Tabel plannen zorgverzekeringswet 

Wlz

Voor de kosten voor de langdurige zorg hebben slechts een paar politieke partijen plannen in het verkiezingsprogramma staan. Voor deze groep mensen willen VVD en D66 de eigen bijdrage verlagen. ChristenUnie zegt dat de eigen bijdrage ‘mogelijk omlaag kan’. Forum voor Democratie wil een lagere maximale eigen bijdrage voor mensen die gebruikmaken van de Wlz. De SP en GroenLinks verhogen de eigen betalingen in de langdurige zorg.

Wmo

De SP wil de eigen bijdrage voor de Wmo afschaffen. 50Plus en Forum voor Democratie willen de maximale eigen bijdrage voor de Wmo verlagen.

Totale uitgaven zorg

Een groot deel van de politieke partijen heeft ook berekend wat de plannen voor de zorguitgaven betekenen. Er zijn die partijen die inzetten op lagere zorgkosten: VNL, VVD en D66. VNL wil 1,6 miljard euro minder aan de zorg uitgeven. VVD wil de zorgkosten met 200 miljoen euro verlagen, met de plannen van D66 worden de zorgkosten 600 miljoen euro lager.
SGP wil juist 200 miljoen euro meer besteden, bij het CDA is dit 500 miljoen euro. PvdA zet in op 3,2 miljard euro hogere uitgaven. Bij GroenLinks is dit 4,7 miljard euro. Bij de plannen van Denk stijgen de zorguitgaven van het kabinet met 6,3 miljard euro. Als alle plannen van de SP doorgevoerd worden, dan stijgen de zorgkosten voor het kabinet met 11 miljard euro.

Een overzicht van de wijzigingen in zorguitgaven per politieke partij (indien bekend):

Tabel wijzigingen zorguitgaven

 

Op 8 maart berichtten wij al eerder dat de zorgkosten om meer gaan dan alleen het eigen risico. Aanleiding was dat het ministerie via het Algemeen Dagblad bekend maakte dat de zorgkosten voor alleenstaanden met een minimuminkomen nu lager zijn dan voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Lees onze reactie hierop.

 

In de media

Prinsjesdagontbijt: Minister Schippers complimenteert medisch specialisten
De Medisch Specialist
21 september 2017

Prinsjesdag 2017: dit verandert er voor de zorg
AvroTros
19 september 2017

Patiëntenfederatie tegen hoger eigen risico
ANP
19 september 2017

Verlenging voor ‘Vliegwiel Coalitie eHealth’
Zorgvisie
19 september 2017

Sterftecijfers ziekenhuizen 'wel degelijk waardevol': zo zit het
RTL Nieuws
14 september 2017

E-book helpt arts en patiënt om tijdig te praten over het levenseinde
KNMG
13 september 2017

'Patiëntenstop bij een op vijf thuiszorgaanbieders'
Skipr
12 september 2017

Thuiszorg weigert in het geheim patiënten
BNR
12 september 2017

Gerdi Verbeet vertrekt als voorzitter rvt Patiëntenfederatie
Skipr
8 september 2017

Vliegwiel Coalitie zet alle eHealth stakeholders aan een tafel
Smarthealth
7 september 2017

'Vliegwiel-coalitie' jaagt digitale opschaling aan
Skipr
7 september 2017

NH Peilt: Eigen risico en zorgpremie volgend jaar weer omhoog

NH Nieuws
6 september 2017

Dianda Veldman over verhogen eigen risico

NPO Radio1
6 september 2017

Het eigen risico en de zorgpremie gaan waarschijnlijk flink omhoog
Trouw
6 september 2017

'Verhogen eigen risico is onaanvaardbaar'
AD
6 september 2017

Eigen risico naar 400 euro, onderhandelaars zwijgen
Skipr
6 september 2017

Eigen risico in de zorg gaat onder Rutte III verder omhoog
AD
6 september 2017

'Verplicht eigen risico gaat komende jaren verder omhoog'

NU.nl
6 september 2017

Dianda Veldman over onnodige zorgkosten
Kanniewaarzijn (vanaf 15:40)
5 september 2017

Ongezonde strijd rond het ziekbed van de werknemer

Volkskrant
1 september 2017