Meepraten in de gemeente

Meepraten in de gemeente

Sinds 2015 kan je bij de gemeente terecht voor zorg en ondersteuning. Maar ook voor jeugdzorg en meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn verplicht om burgers te betrekken bij het maken van beleid. Hier vindt u informatie, hulpmiddelen en tips voor als u namens uzelf en anderen mee praat in uw gemeente.

Wat & hoe

Sinds 2015 is de zorg die door de gemeente wordt geregeld uitgebreid. Bij de gemeente kan je bijvoorbeeld terecht voor huishoudelijke hulp, vervoer, woningaanpassing, hulpmiddelen, ondersteuning en begeleiding, mantelzorgondersteuning, beschermd wonen, en ook onafhankelijke cliëntenondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het regelen van deze zorg . Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo). Samen met de Jeugdwet en de Participatiewet vormt dat het sociaal domein.

Gemeenten kunnen zelf inhoud geven aan de uitvoering van de wetten in het sociaal domein. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente aansluit bij de behoefte van de inwoner van de gemeente.

Daar hoort de verplichting bij om burgers te betrekken bij de uitvoering. Veel gemeenten hebben hiervoor een Adviesraad Sociaal Domein. Maar andere vormen van het betrekken van inwoners en hun naasten zijn er ook, zoals burgerpanels of themagericht overleg met cliënten- patiënten- en gebruikersorganisaties.

 

Aandacht voor Iedereen

Binnen het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) is informatie ontwikkeld ter ondersteuning van Wmo-raden, Raden Sociaal Domein, cliëntenraden, lokale belangenbehartigers en gemeenten.

Aandacht voor Iedereen kwam van 2012 tot en met 2017 tot stand door een samenwerking tussen: Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Zorgbelang en Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

De site van AVI vindt u op www.aandachtvooriedereen.nl

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank