KIDZ

Tool Kwaliteitsstandaarden

In deze tool leest u tips voor patiëntenvertegenwoordigers bij kwaliteitsstandaardtrajecten.

toolkidzDeze tool is voor patiëntenvertegenwoordigers die betrokken zijn bij een kwaliteitsstandaard (richtlijn of zorgstandaard). Hierbij is het uitgangspunt dat u als patiëntenvertegenwoordiger namens patiëntenorganisatie betrokken bent. De tips in ‘Overwegingen vooraf’ zijn vooral gericht aan de patiëntenorganisatie. De tips tijdens het ontwikkelproces zijn primair gericht op de patiëntenvertegenwoordiger.

De huidige tips zijn vooral van gericht op de ontwikkeling van medisch specialistische richtlijnen (2e lijns zorg). Maar deze tool kan ook nuttig zijn als patiëntenvertengewoordiger deelname aan niet-medisch specialistische richtlijnen.

Deze tool is ontwikkeld binnen het KIDZ programma.

Meer informatie
U vindt de tool via http://toolkidz.patientenfederatie.nl/