Producten

Doelmatigheid

Binnen de afgesproken kwaliteits- en doelmatigheidsagenda werken we samen met veldpartijen om de kwaliteitscyclus rondom 30 aandoeningen te maken. De kwaliteitscirkels zijn in kaart gebracht, de witte vlekken zijn geïndentificeerd, en er zijn actieplannen opgesteld.

Producten

De volgende producten zijn ontwikkeld binnen het thema Doelmatigheid:

  • Afspraken met Kennisinstituut Medisch Specialisten over patiënteninbreng bij Kennisagenda’s
  • Inbreng volgens de gemaakte afspraken bij de kennisagenda’s van NVOG (gynaecologen), NVRO (radiotherapeuten), NIV (internisten), VRA (revalidatieartsen), NVvR (radiologen) en NVN (neurologen).
  • Aanvragen bij ZonMw ingediend van geprioriteerde onderzoeksvragen door artsen en patiënten samen bij de aandoeningen uit de ‘top 30’.
  • NZa: ‘Nadere regel informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ (regelt de verbeterde zorgnota).
  • Afspraken in convenant tussen ZN, NVZ en NFU dat verzekerden altijd terecht kunnen met hun vraag of klacht over een gedeclareerde nota bij één loket: hun zorgverzekeraar.

 

Patiënteninbreng onderzoeksagenda

Handleiding patiënteninbreng bij het opstellen van onderzoeksagenda’s. Lees meer