Handige links

Kwaliteitsstandaarden

Hoe verleent u goede zorg; zorg die aansluit bij de wensen van patiënten? Een kwaliteitsstandaard helpt zorgverleners om samen met de patiënt beslissingen te nemen. Hiermee willen we de inbreng van het patiëntperspectief vergroten en professionaliseren.

Handige links

Overzicht Richtlijnen en kwaliteitstandaarden

Op de volgende sites vindt u een overzicht van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden:

  • www.zorginzicht.nl
    Zorginzicht.nl is een website van en voor professionals die actief betrokken zijn bij de kwaliteit van zorg. Op deze site zijn alle kwaliteitsstandaarden die voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsinstituut openbaar toegankelijk. Verder staan er ook meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en Good Practices.

  • www.richtlijnendatabase.nl
    Op de Richtlijnendatabase vindt u medische richtlijnen voor medisch specialisten werkzaam in de tweede lijn. Alle medisch specialisten kunnen een profiel aanmaken, favorieten bewaren en commentaar leveren.

Ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden

Wilt u kwaliteitstandaard maken? De volgende sites helpen u hierbij op weg:

Training en andere hulpmiddelen

Trainingen, tools en informatie over kwaliteitsstandaarden vindt u bij de volgende sites:

  • PGO Support  PGOsupport ondersteunt patiëntenorganisaties onder andere met hun inbreng in kwaliteitstrajecten: met cursussen en advies op maat. Bijvoorbeeld over kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, (de implementatie van) kwaliteitsstandaarden en zorginkoop.
  • Participatiekompas Participatiekompas is een verzamelplek van kennis en praktijkervaringen over patiënten- en cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. Naast publicaties, methoden en tools biedt de website ook praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.
  • Tool: kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief